Napędzamy Twoje mapy w Internecie

NMaps Engine

Formaty danych

Różne formaty danych przestrzennych.

Wizualizacja danych

Zaawansowany edytor styli.

Design map

Nowoczesny wygląd map.

Konfiguracja

Zaawansowane funkcje konfiguracji map.

Zasilanie danych

Poprzez "przeciągnięcie" z dysku komputera.

Mapy

Wiele map w ramach jednego konta.

Udostępnianie map

Portale społecznościowe

Publikacja map na portalach społecznościowych.

Mobilność

Dostęp z urządzeń mobilnych - tabletów i smartfonów.

System

MAPA

Mapy, kompozycje danych przestrzennych (wektorowych i rastrowych) dostępne  w przeglądarkach www. Wystarczy wpisać adres internetowy i przeglądać własne, opracowane wcześniej mapy oraz dzielić się nimi z innymi.

Moduł "Mapa" umożliwia publikację danych przestrzennych, odpowiednio przygotowanych i zwizualizowanych. Intuicyjny interfejs i dostępne narzędzia, również analityczne ułatwiają proces przeglądania map przez każdego internautę, bez potrzeby instalacji dodatkowego oprogramowania.

STUDIO

Mapa publikowana w Internecie wymaga uprzedniego przygotowania, którego początkiem jest umieszczenie danych przestrzennych - obrazowych (rastrowych) i wektorowych - w systemie, wprost z dysku komputera.

Moduł "Studio" umożliwia łatwe i nie wymagające specjalnego przygotowania skopiowanie danych przestrzennych do systemu oraz ich póżniejsze opracowanie do postaci mapy gotowej do publikacji w Internecie.

EDYTOR

Kompozycja mapy zawierającej dane wektorowe wymaga czynności edycyjnych. Podczas edycji danych wektorowych, które znajdują się już w systemie, nadawany jest odpowiedni wygląd oraz inne cechy wizualne niezbędne do publikacji mapy w Internecie.

Moduł "Edytor" zawiera zaawansowane narzędzia edycyjne dla danych wektorowych w postaci punktów, linii i poligonów, dzięki którym możliwe jest nadanie mapie atrakcyjnego wyglądu.