#napędzamy twoje mapy w internecie

nmaps map

Aplikacja do tworzenia, wizualizacji i publikowania online map o dowolnej tematyce i treści.

Dowiedz się więcej 

nmaps dashboard

Aplikacja do tworzenia i publikacji  online interaktywnych pulpitów mapowych służących do wizualizacji i analizy danych.

Dowiedz się więcej 

nmaps forms

Aplikacja online do przeprowadzania konsultacji społecznych i tworzenia geoankiet z wykorzystaniem interaktywnych map.

Dowiedz się więcej 

nmaps sdk

Zestaw narzędzi programistycznych (SDK), dzięki któremu można tworzyć własne aplikacje w oparciu o potencjał platformy NMaps.

Dowiedz się więcej 

nmaps server

Platforma mapowa NMaps Engine w wersji serwerowej z pełnym zakresem funkcjonalności.

Dowiedz się więcej 

nmaps basemap

Mapy bazowe (podkład mapowy, kafle), dzięki którym możliwe jest lokalizowanie własnych danych (obiektów) i tworzenie map.

Dowiedz się więcej 
Szybkość
Mobilność
Narzędzia
Chmura
API/SDK
Filtry
Analizy
Udostępnianie
Dane
Technologia