nmaps server

  • innowacyjność
  • szybkość
  • mobilność
  • wydajność
  • SDK

Licencja na platformę mapową  NMaps Engine w wersji serwerowej. W ramach  licencji dostarczana jest platforma NMaps z pełnym zakresem funkcjonalności, z możliwością nadania własnego wyglądu  oraz udostępnienia  platformy spod własnej domeny internetowej.

 

W ramach produktu NMaps Server oferujemy dodatkowo:

  • Instalację platformy we wskazanej infrastrukturze serwerowej
  • Utrzymanie platformy na infrastrukturze serwerowej smart geomatic
  • Aktualizację o nowe funkcje