nmaps sdk

  • dedykowane aplikacje mapowe
  • dedykowane mapy
  • narzędzia programistyczne
  • potencjał NMaps
  • Software Development Kit

NMaps SDK to zestaw narzędzi programistycznych (SDK, Software Development Kit), dzięki któremu programiści mogą tworzyć własne aplikacje w oparciu o potencjał platformy NMaps. W ten sposób możliwe jest tworzenie własnych map oraz dashbordów z dedykowanym zestawem funkcjonalności i narzędzi, według indywidualnych potrzeb użytkowników (programistów, firm).

 

Korzystanie z NMaps SDK wymaga:

  • Zakupu licencji
  • Uzyskania dostępu do platformy NMaps za pomocą dedykowanego konta
  • Uzyskania dokumentacji SDK.

 

Usługi firmy smart geomatic z wykorzystaniem NMaps SDK:

  • Projektowanie i wykonanie aplikacji mapowych i funkcjonalności wg indywidualnych potrzeb
  • Integrację aplikacji mapowych z systemami zewnętrznymi (np. CRM, księgowymi, do zarządzania mieniem, itd.)