nmaps forms

  • geoankiety
  • zgłoszenia online
  • interaktywne mapy
  • publikowanie online

NMaps Forms to narzędzie online do przeprowadzania konsultacji społecznych, zgłoszeń oraz geoankiet z wykorzystaniem interaktywnych map. Dzięki wykorzystaniu map w procesie konsultacji ułatwione jest zidentyfikowanie i zrozumienie celu, dla którego prowadzone są konsultacje dla danego obszaru.

 

NMaps Forms oferuje możliwość tworzenia dedykowanych geonakiet z możliwie szerokim wyborem rodzaju pytań powiązanych z lokalizacją oraz  możliwość automatycznego zapisywania danych z mapy do formularza. Możliwe jest również dołączanie zdjęć i materiałów multimedialnych w odpowiedzi na pytania z geoankiety. Zastosowanie interaktywnych map zdecydowanie ułatwia przeprowadzanie konsultacji w takich obszarach jak planowanie przestrzenne, rewitalizacja różnego rodzaju terenów, transport miejski, ścieżki rowerowe oraz wielu innych.