nmaps dashboard

  • analizy danych
  • dane biznesowe
  • innowacyjność
  • publikacja online
  • integracja

Aplikacja NMaps Dashboard to rozszerzenie NMaps Map, dedykowane do tworzenia i publikacji  interaktywnych pulpitów mapowych służących do wizualizacji i analizy danych oraz prezentacji zjawisk ilościowych na mapie. Aplikacja posiada możliwość dodania do mapy zintegrowanych z danymi na mapie wykresów i innych narzędzi, które służą do selekcjonowania i drenowania danych na mapie. Interaktywne wykresy pełnią role filtrów danych oraz reagują na zmiany danych na mapie, np. zawężenie wyboru danych do zadanego obszaru. Integralną częścią prezentacji danych jest konfigurowalna tabela, która pełni rolę prezentacji atrybutów danych z mapy lub służy do filtrowania danych po atrybutach.  Za pomocą tabeli można również wyeksportować wszystkie lub wybrane dane w pliku w formacie CSV.

 

NMaps Dashboard to aplikacja dedykowana do pracy z danymi biznesowymi, statystycznymi, dotyczącymi jakości powietrza oraz szeroko rozumianym zakresem danych przestrzennych.