#Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI
Właścicielem i administratorem serwisu NMaps (dalej Serwis) jest Smart Geomatic Leszek Litwin, prowadzący działalność gospodarczą z siedzibą w Polsce Gliwice ul. Owsiana 1, wpisany do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej po numerem NIP: 6311006746 , REGON: 241606799 (dalej Administrator).
Polityka prywatności określa zasady, na jakich Serwis korzysta z danych osobowych Użytkownika, na stronach administrowanych przez Smart Geomatic Leszek Litwin, telefonicznie, przez e-mail lub w inny sposób, gdy Użytkownik odwiedza nasze strony internetowe lub korzysta z usług, interfejsów API/SDK udostępnianych na stronie internetowej lub za jej pośrednictwem.

CELE I PODSTAWY GROMADZENIA I PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Gromadzimy i przetwarzamy dane osobowe w celu realizowania naszych zobowiązań wynikających z umowy zakupu konta, zawartej między nami a Użytkownikiem. Korzystamy ze zgromadzonych danych osobowych Użytkownika w celu realizowania usług, umożliwiania płatności oraz na podstawie zgody Użytkownika, w celu przekazywania aktualności i informacji marketingowych na temat produktów i usług w ofercie Smart Geomatic Leszek Litwin. Ponadto korzystamy z danych osobowych Użytkownika, aby udzielić mu odpowiedzi, gdy się z nami skontaktuje.
 
JAKIE DANE GROMADZIMY I PRZETWARZAMY
Gromadzimy i przetwarzamy następujące dane Użytkownika:
Dane niezbędne do udostępniania konta w oferowanych usługach i realizacji zamówienia takie jak nazwę, imię, nazwisko, nazwę firmy i informacje kontaktowe (np. e-mail, adres, numer telefonu).
Dane niezbędne do przetwarzania płatności takie jak imię, nazwisko, nazwę firmy, adres, email, numer karty kredytowej. Przetwarzanie płatności realizowane jest poprzez przekazanie danych niezbędnych do wystawienia faktury przez firmę Smart Geomatic Leszek Litwin lub firmę trzecią PayU S.A. (płatność online).
Interfejsy API/SDK. Podczas korzystania z naszych interfejsów programistycznych API/SDK możemy gromadzić informacje techniczne takie jak adres IP, informację o urządzeniu, treść żądania, datę i godzinę żądania. Informację te służą jedynie do celów analitycznych i administracyjnych. Informacje techniczne nie są kojarzone z żadnymi danymi osobowymi i usuwane po pewnym czasie.
Dane użytkownika zasilane poprzez konto użytkownika lub interfejsy API. Dane te mogą być usunięte wyłącznie przez użytkownika lub na jego żądanie oraz poprzez żądanie usunięcie konta.
Informacje przekazane przez Użytkownika w ramach relacji biznesowych ze Smart Geomatic Leszek Litwin lub przekazane dobrowolnie z innych powodów na podstawie jego zgody.
Informacje gromadzone, podczas przeglądania/korzystania przez Użytkownika ze stron internetowych oraz usług przy pomocy plików cookie (lub podobnych technologii).
 
PLIKI COOKIE
Cookie to niewielki plik tekstowy pobierany na urządzenie końcowe Użytkownika (komputer, laptop, tablet, smartphone), po wejściu na strony internetowe. Pliki cookie pełnią rolę zapamiętywania preferowanych ustawień użytkownika, tak aby nie musiał powtarzać określonych operacji przy każdej wizycie na danej witrynie.  Pliki cookies nie służą identyfikacji użytkownika i na ich podstawie nie jest ustalana tożsamość użytkownika. Przeglądarka zezwala stronie internetowej na dostęp jedynie do plików cookies umieszczonych przez tę stronę.
Korzystamy z plików cookie w celu
świadczenia usług,
dostosowywania zawartości stron internetowych i usług do preferencji Użytkownika,
analitycznych,
utrzymania sesji użytkownika.
Rodzaje wykorzystywanych plików cookie
Z uwagi na czas wykorzystujemy pliki cookies: 
sesyjne (od czasu wejścia na stronę internetową do czasu jej opuszczenia), 
stałe (przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w plikach cookies lub do momentu usunięcia przez Użytkownika).
Ze względu na cel wykorzystujemy pliki cookies: 
niezbędne do działania usług i bezpieczeństwa- umożliwiające korzystanie z naszych usług, 
funkcjonalne - umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień, 
analityczne - służące do zliczana statystyk dotyczących stron internetowych i aplikacji. 
Zarządzanie plikami cookies
Użytkownik może zablokować niektóre lub wszystkie pliki cookie lub usunąć pliki cookie, które zostały już zainstalowane. W tym celu należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że różne przeglądarki mogą stosować odmienne metody zarządzania plikami cookie – np. w zabezpieczeniach przeglądarki internetowej lub narzędziach.
Niektóre z plików cookie są niezbędne do wspierania oferowanych przez nas stron internetowych i usług. Dlatego też usunięcie lub zablokowanie plików cookie może zakłócić lub ograniczyć korzystanie z oferowanych stron internetowych i usług.
W jaki sposób zmienić ustawienia dotyczące cookies w różnych przeglądarkach?
Mozilla Firefox – kliknij tutaj
Microsoft Internet Explorer - kliknij tutaj
Google Chrome - kliknij tutaj
Opera - kliknij tutaj
Apple Safari - kliknij tutaj
w telefonach komórkowych, tabletach i innych urządzeniach mobilnych - zachęcamy do zapoznania się z opcjami prywatności na stronie internetowej producenta Twojego urządzenia mobilnego.


UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKA
Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane wyłącznie przez Smart Geomatic Leszek Litwin.
Po wcześniejszym uzyskaniu zgody Użytkownika udostępnianie jego danych na potrzeby reklamy i marketingu online, w druku i w serwisach społecznościowych.
Gwarantujemy, że Smart Geomatic Leszek Litwin w żadnych okolicznościach nie będzie sprzedawać danych osobowych stronom trzecim. 
 

PRAWA UŻYTKOWNIKA
Smart Geomatic Leszek Litwin gwarantuje spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj.
prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych – jeżeli Twoje dane są niepoprawne lub niekompletne lub też nie są niezbędne przez Administratora albo wycofasz swoją zgodę na przetwarzania,
prawo ograniczenia ich przetwarzania Twoich danych – na czas wyjaśnienia, korekty, wniesienia sprzeciwu – nie usuniemy Twoich danych, a jedynie ograniczymy ich przetwarzanie,
prawo do ich przenoszenia,
prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.
prawo wniesienia skargi do organu nadzoru w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

Możesz w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych dla celów marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, jeśli przetwarzanie odbywa się w związku z uzasadnionym interesem administratora. Możesz również w dowolnym momencie wnieść sprzeciw, z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją wobec przetwarzania swoich danych dla celów marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, jeśli przetwarzanie odbywa się w związku z uzasadnionym interesem administratora 

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKA
Smart Geomatic Leszek Litwin będzie dokładać wszelkich starań, by zapewnić należytą ochronę danych osobowych i chronić je przed nieautoryzowanym dostępem, przy użyciu stosownych technologii i procedur bezpieczeństwa. Dane Użytkownika są chronione przy użyciu mechanizmów mających minimalizować ryzyko ich utraty lub zniszczenia w wyniku wypadku, zaniedbania lub celowego działania.
Zalecamy, aby nikomu nie udostępniać hasła do wykupionej usługi. Jeśli Użytkownik współdzieli komputer z innymi osobami, powinien zawsze wylogować się przed opuszczeniem strony internetowej lub serwisu, aby chronić swoje dane przed innymi użytkownikami.


OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH 
Za wyjątkiem sytuacji, gdy obowiązujące przepisy stanowią inaczej, Smart Geomatic Leszek Litwin stara się przechowywać dane osobowe tylko tak długo, jak jest to niezbędne do zrealizowania wymienionych wyżej celów. Po upływie tego okresu dane osobowe zostaną zniszczone albo poddane anonimizacji, co uniemożliwi powiązanie ich z osobą Użytkownika.
 
ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI
Smart Geomatic Leszek Litwin zastrzega sobie prawo do wprowadzania okresowych zmian w polityce prywatności. W przypadku wprowadzenia istotnych zmian w polityce prywatności umieszczony zostanie stosowny komunikat online na stronie internetowej, użytkownicy posiadający konto w usłudze otrzymają stosowne powiadomienie elektroniczne.
 
KONTAKT
W razie pytań lub wątpliwości co do sposobu gromadzenia lub przetwarzania danych osobowych związanych z naszą Polityką prywatności, prosimy o kontakt.
Adres korespondencyjny:
Smart Geomatic Leszek Litwin 
44-100 Gliwice, ul. Wincentego Pola 27
e-mail: ado@smartgeomatic.pl